Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5

dienlanhthuanphat.com

Dự án

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Q5

Điện lạnh Thuận Phát lắp đặt, bảo trì, sửa chữa toàn bộ hệ thống lạnh dân dụng, công nghiệp và kho lạnh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Q.5.