Thi công AHU, PAU phòng sạch Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

dienlanhthuanphat.com

Dịch vụ

Thi công AHU, PAU phòng sạch Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Hệ thống được thiết kế cho mỗi phòng mổ, phòng hồi sức và các khu vực quan trọng nhằm chống nhiễm chéo, ngăn chặn sự ô nhiễm trong môi trường phòng mổ, phòng hồi sức.