dienlanhthuanphat.com

Tin tức

Máy lạnh không mang Oxy, sao ta vẫn sống nếu mở máy lạnh ở phòng đóng kín?

Trong gia đình, máy lạnh hay còn gọi là máy điều hòa có cấu tạo là hệ khép kín gồm dàn lạnh lắp trong nhà và dàn nóng lắp bên ngoài để trao đổi nhiệt. Máy lạnh không có thành phần tạo ra Oxy nên máy lạnh không cung cấp Oxy cho chúng ta. Vậy tại sao ta vẫn sống nếu mở máy lạnh trong phòng đóng kín cửa?

Giải thích như sau:

A) Theo khoa học, mỗi phút chúng ta hít vào và thở ra 8 lít không khí nên mỗi ngày cần 11520 lít. Trong đó không khí khi hít vào chứa khoảng 20% Oxy, khi thở ra chứa 15% Oxy. Do đó mỗi nhịp thở cơ thể chỉ hấp thụ 5% Oxy, mỗi ngày cơ thể hấp thụ (11520*5% =) 576 lít Oxy.

B) Giả sử trong phòng gắn máy lạnh chiều ngang 3m, dài 4m và trần cao 3m.
Vậy thể tích không khí của phòng: 3*4*3 = 36m3 đổi ra lít ta được 36.000 lít không khí, vì Oxy chiếm 20% nên ta có (36.000*20% =) 7200 lít Oxy.

So sánh A và B: lượng Oxy có trong phòng là 7200 lít, trong khi cơ thể cần 576 lít một ngày nên phòng này chứa đủ lượng Oxy để sống hơn 12 ngày.

Cần phải nói thêm khi cơ thể hấp thụ 5% Oxy đồng thời thở 5% CO2 (cacbon dioxit hay thường gọi là thán khí) tương ứng . Lượng CO2 sẽ tăng dần theo mỗi nhịp thở và bắt đầu gây khó chịu khi đạt ngưỡng 3% thể tích không khí trong phòng, tính theo phòng trên (36.000*3%) = 1080 lít CO2, chuyển sang giờ ta có ((1080/576)*24) = 45 giờ.

Nhận xét:

Máy lạnh không tạo ra Oxy, chúng ta sống được do lượng Oxy có trong không khí. Khi chúng ta ở trong phòng kín, lượng Oxy giảm không là nguyên nhân gây khó chịu mà do lượng CO2 tăng lên. Như ở phòng trên, đáng lẽ chúng ta có thể sống được hơn 12 ngày do lượng Oxy đủ cung cấp, thực tế chỉ sống được gần 2 ngày do lượng CO2 chính chúng ta thở ra.

Vì khí CO2(44) có khối lượng riêng cao hơn Oxy(32) sẽ chìm xuống làm cho nồng độ cục bộ CO2 cao hơn so với thực tế toàn phòng. Máy lạnh khi hoạt động tạo luồng gió gây xáo trộn không khí. Điều này giải thích tại sao trong phòng kín bật máy lạnh ta cảm thấy dễ thở làm chúng ta ngỡ máy lạnh tạo Oxy, thêm vào luồng gió mát thì cảm giác càng thật hơn.

Nếu phòng đông người hoặc phòng quá nhỏ, anh em cần gắn thêm quạt hút để đối lưu không khí. Không có quạt, chúng ta chỉ cần hé cửa sổ hoặc cửa phòng, như vậy không khí sạch bên ngoài tự động tràn vào thay thế dần không khí trong phòng, việc hé cửa như vậysẽ làm ít khí lạnh thất thoát nhưng sức khỏe là quan trọng hơn các bạn ạ.


(Tham khảo ngưỡng CO2 gây nguy hiểm)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_điôxít

(Tham khảo lượng Oxy cơ thể hấp thụ mỗi ngày)
http://health.howstuffworks.com/human-body/systems/respiratory/question98.htm

Nguồn: tinhte.vn